Dr. Nguyễn Thanh Hiếu

 • Giám đốc Viện chỉnh nha Han Dental
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Invisalign
Đặt lịch hẹn
 

Thành tích tiêu biểu:

 • Chứng chỉ khớp cắn chuyên sâu

 • Chứng chỉ Nha chu chuyên sâu

 • Chứng chỉ Chỉnh nha chuyên sâu

 • Chứng chỉ Implant

 • Chứng chỉ Phục hình do Mesi Ycompani cấp

 • Chứng chỉ nội Nha

 • Được xếp hạng trên Invisalign Việt Nam

 • Thành viên Hiệp hội chỉnh hình răng hàm mặt Pháp

 • Thành viên “Tổ chức nghiên cứu chỉnh nha quốc tế Charles Tweed” TUCSON USA. Chứng nhận xuất sắc về Thực hành chỉnh nha – Hội đồng chỉnh nha Pháp

 • Thành viên hiệp hội nha sĩ Mĩ ( ADA: American Dental Association )