Dr. Nguyễn Thanh Hiếu

  • Giám đốc Viện chỉnh nha Han Dental
  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội
Xem chi tiết

Dr. Nguyễn Bảo Ngọc

  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt trường Đại Học Y Hà Nội
  • Chuyên gia Invisalign

 

Xem chi tiết

Dr. Mai Hồng Nhung

  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt –  Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
  • Chuyên gia Chỉnh Nha
Xem chi tiết

Dr. Nguyễn Thị Xuân Anh

  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt –  Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
  • Chuyên gia Chỉnh Nha

 

Xem chi tiết

Dr. Nguyễn Thị Khánh Ly

  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt –  Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
  • Chuyên gia Chỉnh Nha

 

Xem chi tiết

Dr. Nguyễn Thị Bích Huyền

  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt –  Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
  • Chuyên gia Chỉnh Nha
Xem chi tiết

Y tá Phạm Thị Tâm

  • Y sĩ đa khoa Cao đẳng Quân Y
  • Phụ tá Nha khoa
Xem chi tiết

Y tá Phạm Lan Anh

  • Tốt nghiệp 2 chuyên Ngành Y sĩ và Điều Dưỡng
  • Phụ tá Bác sĩ Nha khoa
Xem chi tiết

Y tá Nguyễn Thị Mai

  • Tối nghiệp 2 chuyên Ngành Y sĩ – Điều dưỡng
  • Phụ tá Bác sĩ Nha khoa

 

Xem chi tiết

Y tá Phùng Thị hồng Nhung

  • Tốt nghiệp chuyên Ngành Điều dưỡng
  • Phụ tá Bác sĩ Nha khoa

 

Xem chi tiết

Y tá Lê Thùy Trang

  • Y sĩ đa khoa Cao đẳng Quân Y
  • Phụ tá Nha khoa
Xem chi tiết

Y tá Nguyễn Thị Hòa

  • Tốt nghiệp chuyên Ngành Điều dưỡng
  • Phụ tá Bác sĩ Nha khoa
Xem chi tiết