Dr. Nguyễn Thanh Hiếu

 • Giám đốc Viện chỉnh nha Han Dental
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội
Xem chi tiết

Dr. Nguyễn Bảo Ngọc

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt trường Đại Học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Invisalign

 

Xem chi tiết

Dr. Mai Hồng Nhung

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt –  Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Chỉnh Nha
Xem chi tiết

Dr. Nguyễn Thị Xuân Anh

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt –  Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Chỉnh Nha

 

Xem chi tiết

Dr. Nguyễn Thị Khánh Ly

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt –  Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Chỉnh Nha

 

Xem chi tiết

Dr. Nguyễn Thị Bích Huyền

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt –  Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Chỉnh Nha
Xem chi tiết

Y tá Phạm Thị Tâm

 • Y sĩ đa khoa Cao đẳng Quân Y
 • Phụ tá Nha khoa
Xem chi tiết

Y tá Phạm Lan Anh

 • Tốt nghiệp 2 chuyên Ngành Y sĩ và Điều Dưỡng
 • Phụ tá Bác sĩ Nha khoa
Xem chi tiết

Y tá Nguyễn Thị Mai

 • Tối nghiệp 2 chuyên Ngành Y sĩ – Điều dưỡng
 • Phụ tá Bác sĩ Nha khoa

 

Xem chi tiết

Y tá Phùng Thị hồng Nhung

 • Tốt nghiệp chuyên Ngành Điều dưỡng
 • Phụ tá Bác sĩ Nha khoa

 

Xem chi tiết

Y tá Lê Thùy Trang

 • Y sĩ đa khoa Cao đẳng Quân Y
 • Phụ tá Nha khoa
Xem chi tiết

Y tá Nguyễn Thị Hòa

 • Tốt nghiệp chuyên Ngành Điều dưỡng
 • Phụ tá Bác sĩ Nha khoa
Xem chi tiết